top of page

Polityka prywatności

B. Wprowadzenie

Prywatność odwiedzających naszą stronę jest dla nas bardzo ważna, i staramy się ją chronić. Polityka prywatności zawiera opis sposobu przetwarzania danych osobowych. Zgoda na korzystanie przez nas z plików cookie zgodnie z warunkami tej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam używać plików cookie za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę.

C. Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być zbierane, przechowywane i wykorzystywane:

Informacje o twoim komputerze, w tym twój adres IP, lokalizacja geograficzna, rodzaj i wersja przeglądarki oraz system operacyjny.

Informacje o twoich wizytach na tej stronie internetowej, w tym źródło odnośników, czas trwania wizyty, przeglądane strony i ścieżki nawigacyjne po stronie.

Informacje takie jak twój adres e-mail, który podajesz podczas rejestracji na naszej stronie.

Informacje, które podajesz przy tworzeniu profilu na naszej stronie, takie jak twoje imię, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzenia, status związku, zainteresowania i hobby, informacje o wykształceniu i zatrudnieniu.

Informacje, które podajesz, gdy korzystasz z usług na naszej stronie.

Informacje generowane podczas korzystania z naszej strony, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach jej używasz.

Informacje dotyczące tego, co kupujesz, usług, które używasz, lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony, w tym twoje imię, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej.

Informacje, które umieszczasz na naszej stronie z zamiarem opublikowania ich w internecie, takie jak twoja nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść twoich wiadomości.

Informacje zawarte w jakichkolwiek wiadomościach, które przesyłasz nam pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem naszej strony, w tym treść i metadane.

Inne dane osobowe, które przesyłasz nam.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie oraz przetwarzanie jej danych osobowych zgodnie z tą Polityką.

D. Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam za pośrednictwem naszej strony będą wykorzystywane do celów opisanych w tej polityce lub na odpowiednich stronach naszej strony. Możemy używać twoich danych osobowych do następujących celów:

Administrowanie naszą stroną i firmą.

Personalizacja naszej strony dla ciebie.

Umożliwienie ci korzystania z usług dostępnych na naszej stronie.

Dostarczanie towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony.

Dostarczanie usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony.

Wysyłanie ci odbitek, faktur i przypomnień o płatnościach oraz pobieranie płatności od ciebie.

Wysyłanie ci niekomercyjnych komunikatów handlowych.

Wysyłanie ci wiadomości e-mail, na które wyraźnie zezwoliłeś.

Wysyłanie ci biuletynów e-mail, jeśli wyraziłeś na to zgodę (możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie).

Wysyłanie ci marketingowych komunikatów dotyczących naszego biznesu lub biznesu starannie wybranych trzecich stron pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, drogą elektroniczną (możesz nas poinformować w dowolnym momencie, że nie chcesz już otrzymywać komunikatów reklamowych).

Dostarczanie trzecim stronom informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te trzecie strony nie będą w stanie zidentyfikować żadnego użytkownika na podstawie tych informacji).

Obsługa zapytań i reklamacji, które złożyłeś lub które dotyczą ciebie w związku z naszą stroną.

Zapewnienie bezpieczeństwa naszej strony i zapobieganie oszustwom.

Monitorowanie zgodności z przepisami i warunkami regulującymi korzystanie z naszej strony (w tym monitorowanie osobistych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej usługi osobistych wiadomości).

Inne cele.

Jeśli dostarczasz dane osobowe w celu opublikowania ich na naszej stronie, będziemy publikować i wykorzystywać te informacje zgodnie z licencją, którą dostarczasz. Ustawienia prywatności mogą być wykorzystywane do ograniczenia publikacji twoich informacji na naszej stronie i mogą być dostosowane za pomocą elementów sterujących prywatnością na stronie. Nie będziemy udostępniać twoich danych osobowych osobom trzecim do celów marketingu bez twojej wyraźnej zgody.

E. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać twoje dane osobowe każdemu z naszych pracowników, urzędników, ubezpieczycielom, doradcom zawodowym, agentom, dostawcom lub podwykonawcom, jeśli jest to konieczne do celów opisanych w tej Polityce.

Możemy ujawniać twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy firm (w tym naszym spółkom zależnym, naszej końcowej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym) w zakresie niezbędnym do celów opisanych w tej Polityce.

Możemy ujawnić twoje dane osobowe:

w zakresie wymaganym przez prawo; w związku z bieżącymi lub przewidywanymi postępowaniami sądowymi; w celu ustanowienia, realizacji lub obrony naszych praw legalnych (w tym udzielania informacji innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego); kupującemu (lub potencjalnemu kupującemu) dowolnego biznesu lub aktywów, które sprzedajemy (lub planujemy sprzedać); każdej osobie, która, naszym zdaniem, może wystąpić do sądu lub innego kompetentnego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli naszym zdaniem taki sąd lub organ może rozporządzić ujawnienie takich danych osobowych z wystarczającym prawdopodobieństwem.

Z wyjątkiem przypadków opisanych w tej Polityce, nie będziemy przekazywać twoich danych osobowych osobom trzecim.

F. Międzynarodowy przesył danych

Informacje, które zbieramy, mogą być przechowywane, przetwarzane i przesyłane między dowolnymi krajami, w których działamy, abyśmy mogli wykorzystywać te informacje zgodnie z tą Polityką.

Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów dotyczących ochrony danych podobnych do obowiązujących w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny i Indie.

Osobiste informacje, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub dostarczasz do publikacji na naszej stronie, mogą być dostępne w Internecie na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub nadużywaniu takich informacji przez inne osoby.

Wyraźnie wyrażasz zgodę na przekazywanie opisanych w tej sekcji F osobistych informacji.

G. Przechowywanie danych osobowych

Sekcja G opisuje naszą politykę i procedury przechowywania danych, które mają pomóc nam w spełnianiu naszych prawnych obowiązków w zakresie przechowywania i usuwania danych osobowych.

Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu, nie powinny być przechowywane dłużej niż jest to niezbędne do realizacji tego celu lub tych celów.

Bez uszczerbku dla postanowień sekcji G-2, zazwyczaj usuwamy dane osobowe związane z poniższymi kategoriami.

Niezmienione pozostają postanowienia niniejszej sekcji G, dotyczące dokumentów (w tym dokumentów elektronicznych) zawierających dane osobowe:

  • w zakresie przewidzianym przez prawo;

  • jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć związek z bieżącym lub przyszłym postępowaniem sądowym;

  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych praw zgodnych z prawem (w tym udzielania informacji innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego).

H. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Będziemy podejmować rozsądne środki techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania utracie, nadużyciom lub zmianie Twoich danych osobowych.

Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które dostarczysz na naszych chronionych (hasłem i zaporą ogniową) serwerach.

Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe dokonywane przez naszą stronę będą zabezpieczane technologią szyfrowania.

Zdasz sobie sprawę, że przesyłanie informacji przez Internet jest w swojej naturze ryzykowne, i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.

Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła, którego używasz do dostępu do naszej strony; nie będziemy Cię prosić o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszą stronę).

I. Zmiany

Możemy aktualizować tę politykę okresowo, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej. Powinieneś regularnie sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tej polityce. Możemy również powiadomić Cię o zmianach w tej polityce za pomocą poczty elektronicznej lub systemu wiadomości prywatnych na naszej stronie internetowej.

J. Twoje prawa

Możesz poprosić nas o udostępnienie Ci wszystkich Twoich danych osobowych, które przechowujemy;

Możemy odmówić udostępnienia Ci danych osobowych, które żądasz, w zakresie przewidzianym przez prawo.

Możesz w dowolnym momencie zdecydować, że nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w celach marketingowych.

W praktyce, zazwyczaj wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych lub dajemy Ci możliwość wycofania zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

K. Strony stron trzecich

Nasza strona zawiera hiperłącza i informacje o stronach stron trzecich. Nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki stron trzecich.

L. Aktualizacja informacji

Proszę poinformuj nas, jeśli Twoje dane osobowe, które przechowujemy, wymagają poprawki lub aktualizacji.

bottom of page